VERN’ Obrazovanje za potrebe društva u cjelini

IVA BIONDIĆ, direktorica strateškog razvoja Grupe VERN’ i prodekanica za strateški razvoj na istoimenom Veleučilištu
VERN-obrazovanje-za-potrebe-društva-u-cjelini

Sveučilište VERN’, institucija za obrazovanje i dodatno usavršavanje, kojoj čak i „zakon brojeva” ide u korist s podacima poput onih o 98-postotnoj zapošljivosti studenata – statistika koja ne ostavlja mjesta za prigovor – put je za one željne budnosti, znanja, isticanja i napretka.

Razgovarala: Josipa Celinić
Foto: Petar Vučetić, VERN’ arhiva

Istina je kruta, više nitko nema vremena za spavanje, jer ako budeš oči držao zatvorenima predugo, mogao bi štošta propustiti. A mnogi nemaju taj luksuz ili si ga jednostavno ne žele priuštiti. Svi žele bolje i više, za sutra, za budućnost.

Pa kao što stoji u viziji VERN’-a: obrazovani, poduzetni i društveno odgovorni ljudi nositelji su održivog razvoja i blagostanja zajednice, VERN’ brine o zajednici u cjelini, kroz suradnju s poslovnom zajednicom, odgovara na realne potrebe tržišta rada, između ostalog.

VERN’ je izrastao u respektabilnu akademsku instituciju, unio u hrvatsko visoko obrazovanje poduzetnički način razmišljanja i poduzetničku poslovnu kulturu. Uveo je i uspješno uvođenje bolonjskih obrazovnih standarda što ga je promoviralo u pionira europski inspirirane reforme cjelokupnog hrvatskog visokoobrazovnog sektora. Puno postignuća, inovacija obrazovnog sustava i zadovoljnih alumnija…bolje ne može. Ili?

Kako se na VERN’-u može i kako se hoće, kazala nam je Iva Biondić, direktorica strateškog razvoja Grupe VERN’ i prodekanica za strateški razvoj na istoimenom Veleučilištu.

VERN-obrazovanje-za-potrebe-društva-u-cjelini

Start u 90-ima s prvim obrazovnim Programom za usavršavanje za poslovno poduzetništvo namijenjen srednjoškolcima doveo je VERN’ do hvalevrijednog cilja – osnivanja Sveučilišta VERN’. Je li to konačan cilj?

“Kad je prije skoro 30 godina VERN’ pokrenuo obrazovni poduzetnički projekt koji se prvo bavio stranim jezicima i informatikom, pa je onda prerastao u jednogodišnji program usavršavanja za poduzetništvo, iz čega će 2000. nastati naš prvi prijediplomski stručni studij, cilj tada još nije bio Sveučilište već kontinuirano društveno odgovorno, suvremeno, poduzetničko djelovanje u visokom obrazovanju.

Od tridesetak polaznika tih ranih 90-ih godina do danas narasli smo na preko 2000 aktivnih studenata s 13 preddiplomskih stručnih studija i jednim sveučilišnim koje izvodimo u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci.

Transformacija u Sveučilište koja je u tijeku i koju nota bene prolazimo prvi u Hrvatskoj pravno i organizacijski kao organski proces a ne akvizicijom, samo je prirodni sljedeći korak našeg razvoja.“

VERN-obrazovanje-za-potrebe-društva-u-cjelini

INOVACIJE I VRIJEDNOSTI

VERN’-u možemo zahvaliti za niz inovacija koje olakšavaju proces obrazovanja svakom studentu i profesoru. Koje ste sve novosti uveli u sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj i na što stavljate poseban naglasak u svom radu?

“VERN’ je 2001. godine postao prvo visoko učilište u Hrvatskoj koje je uvelo „Bolonju“. No, postoji niz inovacija u hrvatskom visokoobrazovnom sustavu koje su danas sveprisutne, a koje je uveo upravo VERN’.

Među njima su, uz spomenuto uvođenje „Bolonje“, prva privatna investicija u visoko obrazovanje, poduzetništvo kao tema, predmet i studij, studentsko ocjenjivanje profesora, razdvajanje akademske i poslovne funkcije, individualni odnos prema svakom studentu, interaktivnost kao dominantan oblik nastave, „soft skills“ i IT vještine kao značajan dio kurikuluma studija, povezivanje s poslovnim sektorom kroz obaveznu studentsku praksu i uključivanje tvrtki kao mentora pojedinih kolegija i projekata, osvješćivanje i informiranje poslovne i akademske zajednice o važnosti povezivanja tržišta rada i obrazovanja pa onda i organizacija konferencije OBRAD – 1. konferencije na temu suradnje obrazovanja i tržišta rada, organizacija prvog regionalnog University Business Foruma Europske komisije, te u konačnici, kao što sam već spomenula, postat ćemo i prvo privatno sveučilište transformirano organskim rastom, a ne akvizicijom prema odredbama postojeće zakonske regulative.“

Pokretanje novih studijskih programa u području cyber komunikacija, interneta stvari, pa i transmedijske dramaturgije, koji će se izvoditi na Sveučilištu VERN’, odgovor je na potrebe tržišta rada.

VERN-obrazovanje-za-potrebe-društva-u-cjelini

VERN’ je osnovan na čvrstim temeljima koji su ga izdignuli do trona. Možete li navesti neke od temeljnih vrijednosti vašeg poslovanja i od čega ne odstupate?

“S obzirom na to da je ovo intervju za časopis koji govori o brendu mislim da je adekvatno na ovakvo pitanje odgovoriti citirajući našu viziju obrazovanih, poduzetnih i društveno odgovornih ljudi kao nositelja održivog razvoja i blagostanja zajednice te našu misiju koja kaže da akademskom izvrsnošću i društveno odgovornim djelovanjem razvijamo kompetencije stručnosti, poduzetnosti i poslovnosti

kroz interakciju, ispunjenje i zadovoljstvo.

Ovo nisu tek puki nizovi komunikacijskih floskula već naše istinske vrijednosti koje su usmjerene i na naše studente te njihove obitelji i na naše zaposlenike i suradnike i na naše tvrtke partnere i poslodavce koji zapošljavaju naše studente kao i na društvo u cjelini.

Dat ću vam primjer – mi svojim djelovanjem utječemo na prilično nedorečenu regulativu u visokom obrazovanju, koja, tromo kaskajući godinama za dinamikom razvoja društvenih, posebice gospodarskih potreba, ne otvara dovoljno prostora za akademske kreativne inicijative i time usporava razvoj visokoobrazovnog sustava u odnosu na ulogu koju bi trebao imati kao pokretač društvenog razvoja.“

VERN’ se ističe u sektoru visokog obrazovanja zbog primjene jedinstvenog obrazovnog kocepta učenja kroz rad, koji je integriran kroz nastavu i projekte s gospodarstvom.

NAJVEĆI DOPRINOS BRENDIRANJU ZNANJA

Kako je VERN’ brendirao znanje? Kako ste pridobili povjerenje potencijalnih korisnika vaših usluga; kako ste se probili na tržištu?

“Nije zapravo VERN’ brendirao znanje već VERN’-ovi studenti odnosno alumniji. U samom početku, dok još nije bilo naših diplomiranih studenata na tržištu rada, bilo je teško stvarati brend – privatno visoko obrazovanje bilo je još u povojima i na njega se gledalo s nevjericom. No kad su se na tržištu rada pojavili prvi VERN’-ovci i pokazali stečena znanja i vještine, situacija se bitno promijenila.

Zapošljivost naših studenata prema statistikama HZZO-a iznosi 98% a to je naš najčvršći doprinos brendiranju znanja.“

Na tržištu obrazovanja danas su prisutni brojni različiti studiji, usavršavanja i edukacije koje su ponuđene korisnicima, vremena su dinamična pa je to kontinuirano usavršavanje neizbježno. Zašto odabrati upravo VERN’? Koje su osnovne razlike VERN’-a od drugih obrazovnih ustanova?

“Poslodavce danas prvenstveno zanima jesu li njihovi zaposlenici osposobljeni za rad na određenom radnom mjestu, odnosno imaju li potrebne kompetencije i vještine te mogu li, ako zatreba, brzo prilagoditi svoj set znanja i vještina novim, drugačijim potrebama poslovnih procesa. VERN’ se u tom smislu ističe u sektoru visokog obrazovanja zbog primjene jedinstvenog obrazovnog koncepta učenja kroz rad, koji je integriran kroz nastavu i projekte s gospodarstvom.

Multidisciplinarna i primjenjiva praktična znanja i vještine studenti na VERN’-u stječu kroz suradnju s uspješnim tvrtkama, rješavanje društvenih problema kroz projekte socijalnog poduzetništva, te suradnju na projektima povezivanja obrazovanja s tržištem rada,

kao što su OBRAD te University Business Forum Europske komisije, koji je prošle godine na inicijativu i u organizaciji VERN’-a održan u Hrvatskoj. Nedavno smo sve naše inicijative, projekte i sadržaje vezane za gospodarstvo objedinili u projekt #EducationmeetsBusiness i upravo krećemo prema njegovom još fokusiranijem razvoju.“

VERN-obrazovanje-za-potrebe-društva-u-cjelini

Sve studije razvijate u suradnji s poslovnom zajednicom, što zapravo znači da odgovarate na realne potrebe tržišta rada te olakšavate zapošljivost svojim studentima. Što nam možete reći o ponudi i potražnji tržišta rada danas?

“Prema recentnim pokazateljima s tržišta rada, u posljednjih godinu dana kontinuirano je visoka potražnja za stručnjacima sa specijalističkim poslovnim znanjima i vještinama, a među najtraženijima su stručnjaci u financijama, ekonomiji, IT-u, turizmu i tehničkim područjima.

Upravo na temelju ovakvih praćenja te u kontaktu s predstavnicima tvrtki, razvijamo naše studijske programe kontinuirano unapređujući nastavne planove i programe te kvalitetu izvođenja studija. Ključno je nastaviti suradnju s gospodarstvom, odnosno realnim poslovnim sektorom, te iz te suradnje znati prepoznati njihovu potrebu i na vrijeme je oblikovati u edukacijske sadržaje.“

PREDVODNIK TRENDOVA

Na VERN’-u postoje i neki inovativni ili bar drugačiji studiji od onih opće poznatih, primjerice studij Interneta stvari, Cyber komunikacija i znanosti o mreži ili studij Transmedijske dramaturgije. Koliko ti programi usko specijaliziraju studente za poslove sutrašnjice? Nudi li VERN’ neke nove i drugačije obrazovne perspektive studentima, ostvarujući akademske i stručne potencijale?

“VERN’ je više puta dosad bio predvodnik trendova u sektoru visokog obrazovanja, pa smo tako prvi uveli studij ekonomije poduzetništva. Pokretanje novih studijskih programa u području cyber komunikacija, interneta stvari, pa i transmedijske dramaturgije, koji će se izvoditi na Sveučilištu VERN’, odgovor je na potrebe tržišta rada na kojem će se uslijed 4. industrijske revolucije u ovim područjima stvarati sve više poslovnih prilika, a time će rasti i potražnja za stručnjacima ovih profila.

Svi naši aktivni i budući studenti i alumniji svoje će buduće akademske ambicije moći realizirati u okviru Sveučilišta VERN’ i brojnih suvremenih programa cjeloživotnog učenja koje upravo razvijamo.“

VERN-obrazovanje-za-potrebe-društva-u-cjelini

PERMANENTNA EDUKACIJA

Što je prema Vašem mišljenju danas potrebno za uspješnu karijeru? Je li danas teže uspjeti nego nekad prije, je li konkurencija veća ili educiranija?

”Svako danas je drugačije od svakog jučer. Izvjesno je da živimo u vremenima permanentnih promjena. Za karijeru, naša sadašnjost i budućnost svakako su dinamičnije nego što su bile one Baby Boomersa pa čak i dijela Generacije X. Nove generacije za uspjeh u karijeri trebat će neka nova znanja i vještine ali i stavove i očekivanja.

Jedno od njih je i da im proces edukacije neće završavati diplomom ili magisterijem ili doktoratom već da permanentne gospodarske, tehnološke i društvene promjene prati i potreba za permanentnom edukacijom.”

Mislite li da je moguća ravnopravna konkurentnost ustanova na tržištu visokog obrazovanja?

“Tako dugo dok državne ustanove djeluju izvan tržišta dobivajući novac poreznih obveznika bez tržišnih kriterija i time nelojalno konkuriraju privatnima, što je dvostruka diskriminacija, kako privatnih ustanova kroz neravnopravnost tržišne utakmice, tako i njihovih studenata kojima se poriče ustavno pravo na obrazovanje pod jednakim uvjetima kakve imaju studenti na državnim ustanovama, dakle dok se te diskriminacije ne ukinu, nema govora o ravnopravnoj konkurenciji na tržištu visokog obrazovanja, a rekla bih, uz rijetke iznimke, ni tržišno nametnute izvrsnosti u privilegiranom državnom sektoru.“

Zapošljivost naših studenata prema statistikama HZZO-a iznosi 98% a to je naš najčvršći doprinos brendiranju znanja.

VERN-obrazovanje-za-potrebe-društva-u-cjelini

MODERNA I KONKURENTNA ZNANJA

Što studenti očekuju od VERN’-a, i studenti kakvih sve željenih karijernih pravaca se mogu ostvariti u klupama VERN’-a?

“Studenti od VERN’-a očekuju da tijekom studiranja steknu suvremena i konkurentna znanja, kojima će se uspješno integrirati na tržište rada i koja će ih pripremiti za ostvarenje uspješnih poslovnih karijera ili samoostvarenje kroz vlastite poduzetničke pothvate.

U našim se akademskim prostorima mogu ostvariti stručnjaci iz područja ekonomije, financija, turizma, medija, IT-a i kreativnih industrija, na nekom od osam preddiplomskih i šest specijalističkih diplomskih studija.

Uz to naši studenti se samo jednim dijelom „ostvaruju u klupama“ jer ne uče klasičnom ex-katedra metodom već izvan klupa „prljaju ruke“ stvarnim projektima iz realnog gospodarskog sektora.“

 

I za kraj, možemo li reći da je VERN’ kao pionir privatnog visokog obrazovanja u Hrvatskoj, obrazovni sustav odveo korak dalje od standarda, između ostalog okrećući se i stvarnim potrebama poslovnog sektora?

“S obzirom na sve što smo do sada spomenuli u ovom intervjuu nameće se takav zaključak. Prva smo privatna visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja svojim djelovanjem kontinuirano uvodi inovacije u sektoru visokog obrazovanja te njegove suradnje s gospodarstvom i pozitivnog doprinosa društvenim kretanjima.

Pohvala i dokaz da to dobro radimo naša je transformacija u Sveučilište i podaci poput onoga o 98-postotnoj zapošljivosti naših studenata.

Tags:

  • Show Comments (0)

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Ads