Sezonski poslovi i ugovori

sezonski-poslovi-i-ugovor
Poduzetnik koji pretežno posluje sezonski (u nas će to najčešće biti u turističkim djelatnostima), ima mogućnost, radi obavljanja stalnih sezonskih poslova, s radnikom sklopiti poseban ugovor o radu na određeno vrijeme.

Piše: Matija Milčec
Foto: Shutterstock

Pored brojnih izazova koje donosi poslovanje u gospodarskom sustavu koji se nalazi na 58. mjestu najnovije svjetske ljestvice konkurentnosti (od 61 promatrane zemlje). Nositelji pojedinih gospodarskih djelatnosti (turizam, poljoprivreda) suočeni su i s problemom variranja intenziteta poslovnih aktivnosti u tijeku jedne poslovne godine.

Činjenicu da su kod takvog poslovanja i potrebe za radnom snagom ovisne o određenom razdoblju godine, Zakonodavac je respektirao omogućivši poduzetnicima zapošljavanje sezonskih radnika putem dvaju specifičnih instituta radnog prava. Ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji je uređen Zakonom o radu, odnosno ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, definiranog Zakonom o poticanju zapošljavanja.

Poduzetnik koji pretežno posluje sezonski (u nas će to najčešće biti u turističkim djelatnostima), ima mogućnost, radi obavljanja stalnih sezonskih poslova, s radnikom sklopiti poseban ugovor o radu na određeno vrijeme, pobliže definiran u čl. 16. Zakona o radu. U tom je slučaju radnik, za vrijeme trajanja sezone, prijavljen na obvezna osiguranja, a obveznik obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa je poslodavac.

Ugovor o radu

Ugovor o radu za stalne sezonske poslove obavezno mora sadržavati uglavke o roku u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u narednoj sezoni te roku u kojem je radnik dužan izjasniti se o ponudi, a koji ne može biti kraći od osam dana. Ukoliko bi radnik neopravdano odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za novu sezonu, poslodavac bi imao pravo od radnika tražiti povrat sredstava za uplaćene doprinose.

Valja imati na umu da je, u slučaju da radnik ponudu prihvati, poslodavac dužan za njega i izvan sezone plaćati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje. Specifičnosti poslova u poljoprivredi, koji su nerijetko ovisni i o okolnostima izvan utjecaja samog poduzetnika (poput npr. hidrometeoroloških uvjeta), radno je zakonodavstvo uzelo u obzir u okviru Zakona o poticanju zapošljavanja kojim je predviđena mogućnost jednostavnijeg načina zapošljavanja sezonskih radnika na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi.

Sezonski poslovi u poljoprivredi

Ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklapa se prije početka rada, za svaki radni dan, predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem na propisanom obrascu ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi. Vrijednosni je kupon javna isprava kojom se dokazuje da je poslodavac za sezonskog radnika u poljoprivredi uplatio doprinose za obvezna osiguranja prema dnevnoj osnovici.

Bitno je znati da je ovakav način zapošljavanja moguć samo za obavljanje poslova bilinogojstva (uzgoj biljaka), stočarstva i ribarstva koji su izričito navedeni u članku 2. Zakona te može trajati najduže devedeset dana tijekom kalendarske godine, ne nužno u neprekinutom trajanju.

U spomenutom Zakonu izričito je navedeno kako se na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi putem vrijednosnih kupona ne može zaposliti osoba koja je već zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove i to u razdoblju u kojem obavlja ugovorene poslove.

Prekršaj i novčane kazne

Poslodavac koji bi putem vrijednosnih kupona zaposlio takvu osobu počinio bi prekršaj za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna. Ista kazna predviđena je i za ugovaranje rada u ukupnom trajanju dužem od 90 dana godišnje, kao i za zapošljavanje putem vrijednosnih kupona na poslovima koji se ne smatraju privremenim odnosno povremenim u smislu ovog Zakona.

Kod primjene ovog instituta poslodavac nema obvezu ponuditi sklapanje ugovora o radu radnicima koji su kod njega poslove putem vrijednosnih kupona obavljali prethodne sezone.

Tags:

  • Show Comments (0)

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Ads