Ekološka osviještenost u Hrvatskoj

LOW ili HIGH?
ekološka-osvještenost-u-hrvatskoj

Tvrtka Medianet za potrebe magazina Brand kultura početkom veljače provela je istraživanje kakva je  ekološka osviještenost naših građana. Istraživanje je provedeno telefonskom anketom na uzorku od 1.000 ispitanika opće odrasle populacije u Republici Hrvatskoj.

Pripremila: Medianet
Foto: Shutterstock

Ekološka priroda Hrvata

Rezultati istraživanja pokazuju da 79% ispitanih tvrdi da odvaja otpad u za to predviđene spremnike, dok 59% ispitanika odvaja najmanje 2 ili 3 vrste otpada. Promatrano prema NUTS regijama (3 regije), rezultati pokazuju kako je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj udio ispitanika koji tvrde kako odvajaju otpad, veći u usporedbi s ostalim dvjema regijama.

Da štedi energiju tvrdi čak 91% ispitani- ka, a kao najčešći način na koji ispitanici štede je tako što gase svjetla kad izađu iz prostorije. Zanimljiv je i podatak da 46% zaposlenih ispitanika tvrdi kako rade u tvrtkama koje su ekološki osviještene.

Ciljevi istraživanja:

  • Utvrditi odvajaju li ispitanici otpad u za to predviđene spremnike
  • Utvrditi kako odvajaju otpad te koju vrstu otpada najviše odvajajuUtvrditi štede li ispitanici energiju te na koji je način najčešće štede
  • Utvrditi jesu li ispitanici zaposleni u tvrtkama koje su ekološki osviještene
  • Utvrditi mišljenje ispitanika o tome spada li dobar odnos prema čovjeku u ekološku održivost

Ispitanicima koji odvajaju otpad, ponuđeno je 5 vrsta otpada te je traženo da odrede sve koje sami odvajaju: plastiku, staklo, papir, odjeću i organski otpad. Ispitanici su mogli navesti kako odvajaju naviše svih pet navedenih vrsta otpada ili pak najmanje jednu vrstu, ukoliko se to na njih odnosi.

Rezultati pokazuju kako N=466 ili 59% ispitanika, odvaja 2-3 navedene vrste otpada u za to predviđene spremnike, 23% odvaja 4-5 navedenih vrsta otpada, a najmanje njih N=144 ili 18%, odvaja samo 1 od navedenih vrsta otpada.

ekološka-osvještenost-u-hrvatskoj
Dakle, većina ispitanika, ukoliko odvajaju otpad, najčešće odvajaju više od 1 vrste otpada (najčešće 2-3 vrste). U skupini ispitanika sa završenom osnovnom školom, manji je udio onih koji odvajaju više vrsta otpada, u odnosu na ostale 2 obrazovne skupine.

Ovi se rezultati odnose samo na N=899 ispitanika koji tvrde da štede energiju barem jednan od 5 navedenih načina.

Ispitanicima koji štede energiju, pročitali smo 5 mogućih načina štednje te ih tražili da odrede na koje sve načine sami štede energiju: gase li svjetlo kada nisu u prostoriji, zatvaraju li vodu prilikom pranja posuđa, koriste li perilicu posuđa, gase li velike potrošače tako da ne rade istodobno i kupuju li organske proizvode.

Rezultati pokazuju kako N=441 ili 49% ispitanika štedi energiju na 2-3 navedena načina, njih N=285 ili 32% štedi samo na 1 od navedenih načina, a najmanje njih, N=173 ili 19%, štedi na 4 do 5 navedenih načina. Dakle, većina ispitanika, ukoliko štedi energiju, onda najčešće štedi na 2-3 navedna načina štednje.

Na kraju, rezultati pokazuju kako su žene u većem broju sklone štediti na više mogućih načina, u odnosu na muškarce.

Tags:

  • Show Comments (0)

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Ads